Vianočná súťaž so Žužleme

Tatiana Nevolna

S radosťou vám oznamujeme, že sa môžete zapojiť do vianočnej žužlacej súťaže. Vyhrať môžete poukážku v hodnote 15 EUR na nákup akýchkoľvek výrobkov v našom Žužleme obchodíku! A doručíme Vám ich ešte pred Vianocami, aby ste si mohli výhru rozbaliť pod vianočným stromčekom! 

Naše bezpečné šperky na žužlanie a obhryzávanie potešia hlavne mamičky a oteckov dojčiat a batoliat, ktorým idú zúbky a neustále niečo kúšu a žužlajú. Pomáhajú upútať pozornosť pri kojení alebo pití z fľašky. Ručičky dieťatka sú tak zaneprázdnené naťahovaním náhrdelníka a nie ťahaním za vlásky mamičky, škriabaním či naťahovaním odevu. Veľmi dobre poslúžia i pre väčšie deti a dospelých so zlozvykom obhrýzania.

Cena je viac než štedrá. Náhrdelníky v našom obchodíku sa dajú kúpiť už od 4 EUR. Tak kľudne si môžete kúpiť aj viac náhrdelníkov, poprípade náhrdelník a náramok, výber je samozrejme na vás.

Ako sa môžete do tejto súťaže zapojiť?

  1. Dajte LIKE na našu FB stránku Žužleme - Náhrdelníky na kojenie a prerezávanie zúbkov
  2. Dajte LIKE na fotografiu s vianočnou súťažou
  3. Pridajte KOMENTÁR pod súťažnú fotku, stačí uviesť "súťažím". Ak chcete, môžete uviesť aj meno kamarátky, ktorej by sa tiež taký náhrdelník hodil, alebo nám môžete napísať, čo by ste si z nášho obchodíku vybrali.

Príspevok môžete zdielať, aby sa o ňom dozvedeli aj kamarátky mamičky a mohli sa zapojiť do súťaže, nie je to však podmienka

Súťaž trvá do 19.12.2017, aby si výherkyňa mohla svoju výhru rozbaliť pod vianočným stromčekom.

Výhercu budeme vyberať z komentárov uvedených pod príspevkom s vianočnou súťažou na našom Facebook Fan page a oznámime ho 20.12.2017.
Držíme palce!

Žužleme - bezpečné šperky pre krásne mamičky a spokojné detičky 

PODMIENKY SÚŤAŽE NA FACEBOOKU

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto pravidlá ustanovujú podmienky a pravidlá súťaže STAV Design Nevolný s.r.o. (ďalej len „Organizátor“)

1.2 Začiatok súťaže je od 1.12.2017 a koniec 19.12.2017, termín zverejnenia výhercu je dňa 20.12.2017. Výhercu oznámi Organizátor vždy na svojej oficiálnej stránke na Facebooku.

II. Zameranie súťaže a účastníci

2.1 Súťaží sa o 15 eurovú poukážku na nákup akýchkoľvek výrobkov zo stránky www.zuzleme.sk. Z konečného počtu súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky súťaže, vyžrebuje Organizátor víťaza.

2.2 Za prihlášku do súťaže je považované splnenie nasledujúcich podmienok:
a) zúčastniť môže len osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a staršia, a
b)
stane sa fanúšikom (označí "Páči sa mi to" alebo "Like") stránky ŽužlemeFacebooku (www.facebook.com/zuzleme), a
c
) bude zdieľať príspevok zo stránky Organizátora na Facebooku, ktorý bude označený ako súťažný.
d) súťažný príspevok bude komentovať

III. Priebeh hlasovania a vyhodnotenie

3.1 Účastník súťaže, ktorý splní všetky podmienky podľa bodu 2.2 týchto pravidiel, bude zaradený do žrebovania.

3.2 Z konečného počtu účastníkov po uzavretí súťaže vyžrebuje Organizátor víťaza.

3.3 Návštevník našej stránky Žužleme na Facebooku odovzdaním hlasu (označením "Páči sa mi to" alebo "Like") prejavuje súhlas s pravidlami súťaže.

3.4 Organizátor môže vylúčiť aj ktoréhokoľvek súťažiaceho zo súťaže v prípade, ak by súťažiaci svojím konaním porušoval pravidlá súťaže alebo ak by bol z takéhoto konania dôvodne podozrivý.

3.5 Víťaz bude zverejnený na stránke Žužleme na Facebooku.

IV. Ceny a ostatné ustanovenia

4.1 Pokiaľ sa preukáže, že výherca nesplnil ktorúkoľvek z podmienok súťaže, výhra mu nebude priznaná. Výhry nie sú vymáhateľné a nevzniká na ne právny nárok.

4.2 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodu skrátiť, prerušiť alebo odvolať celú súťaž. Všetky zmeny pravidiel nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na stránke Žužleme na Facebooku. Zmena pravidiel súťaže nezakladá nárok súťažiaceho na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

4.3 Ceny nie je možné žiadnym spôsobom nahradiť.

4.4 Víťaz bude Organizátorom vyrozumený o výsledku žrebovania elektronickou poštou.

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže upravovať aj počas priebehu súťaže, ak to nie je v rozpore s právami súťažiacich.

5.2 Porušenie týchto pravidiel môže byť dôvodom vylúčenia súťažiaceho zo súťaže.

5.3 Okamihom, ako sa súťažiaci zapojí do súťaže, vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže.

5.4 Súťažiaci udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na účely organizovania súťaže, vrátane ich zverejnenia pri rešpektovaní zákona o ochrane osobných údajov.

5.5 Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

5.6 Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje, že Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.Staršie príspevky Novšie príspevky


Zanechať komentár