Vianočná kreatívna súťaž

Tatiana Nevolna Súťaž

S radosťou vám oznamujeme, že sa môžete zapojiť do vianočnej kreatívnej žužlacej súťaže. Vyhrať môžete 3x darčekovú poukážku v hodnote 20 €, 15€ a 10€ na nákup akýchkoľvek výrobkov v našom Žužleme obchodíku!

A doručíme vám ich ešte pred Vianocami, aby ste si mohli výhru rozbaliť pod vianočným stromčekom! 

 

Ako sa môžete do tejto súťaže zapojiť?

 1. Staňte sa fanúšikom Facebook stránky Žužleme - Náhrdelníky na kojenie a prerezávanie zúbkov
  Návod, ako sa stať fanúšikom Facebook stránky Žužleme
 2. Označte "Páči sa mi to" na obrázok s vianočnou súťažou
 3. Vymyslite výstižný alebo humorný slogan k obrázku a napíšte ho ako komentár pod tento súťažný obrázok.
  Tento obrázok má byť nálepkou na auto, ktorá upozorňuje, že je v aute dieťa. Ak vás nič kreatívne nenapadá, napíšte nám do komentára, či sa Vám viac páči "Žužleme aj v aute" alebo "Žužláčik v aute".
   
  *️⃣ V komentári môžete označiť aj svoju kamarátku mamičku, ktorej by sa takýto výrobok hodil. Príspevok môžete zdielať, aby sa o ňom dozvedeli aj kamarátky mamičky a mohli sa zapojiť do súťaže, nie je to však podmienka

Súťaž trvá do 14.12.2018, aby si výherkyňa mohla svoju výhru rozbaliť pod vianočným stromčekom.

Hlavnú výhru v podobe darčekovej poukážky v hodnote 20 vyhrá najkreatívnejší slogan. Zvyšné dve výhry v podobe 15 € a 10 € darčekovej poukážky náhodne vyberieme z komentárov uvedených pod príspevkom s vianočnou súťažou na našom Facebook Fan page a oznámime ho na tretiu adventnú nedeľu 16.12.2018.
Držíme palce!

Ilustrácia mamičky s dieťatkom, ktoré žužle silikónový náhrdelník v puse

 

PODMIENKY SÚŤAŽE NA FACEBOOKU

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto pravidlá ustanovujú podmienky a pravidlá súťaže Ing. Miroslav Nevolný STAV DESIGN (ďalej len „Organizátor“)

1.2 Začiatok súťaže je od 4.12.2018 a koniec 14.12.2018, termín zverejnenia výhercu je tretiu adventnú nedeľu 16.12.2018. Výhercu oznámi Organizátor na svojej oficiálnej stránke na Facebooku.

II. Zameranie súťaže a účastníci

2.1 Súťaží sa tri darčekové poukážky v hodnote 20€, 15€ a 10€. Darčekové poukážky môžu byť použité na nákup akýchkoľvek výrobkov zo stránky www.zuzleme.sk. Z konečného počtu súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky súťaže, vyžrebuje Organizátor troch víťazov.

2.2 Za prihlášku do súťaže je považované splnenie nasledujúcich podmienok:
a) zúčastniť môže len osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a staršia, a
b)
stane sa fanúšikom (označí "Páči sa mi to" alebo "Like") stránky Žužleme na Facebooku (www.facebook.com/zuzleme), a
c
) súťažný príspevok bude komentovať výstižným alebo humorným sloganom, poprípade uvedie, ktorý slogan sa mu páči viac "Žužleme aj v aute" alebo "Žužláčik v aute".

III. Priebeh hlasovania a vyhodnotenie

3.1 Účastník súťaže, ktorý splní všetky podmienky podľa bodu 2.2 týchto pravidiel, bude zaradený do žrebovania.

3.2 Z konečného počtu účastníkov po uzavretí súťaže vyberie Organizátor najkreatívnejší slogan, ktorý vyhrá poukážku v hodnote 20 € a náhodne vyžrebuje 2 víťazov zo všetkých komentárov, ktorí vyhrajú 15€ a 10€ darčekový poukaz.

3.3 Návštevník našej stránky Žužleme na Facebooku odovzdaním hlasu (označením "Páči sa mi to" alebo "Like") prejavuje súhlas s pravidlami súťaže.

3.4 Organizátor môže vylúčiť aj ktoréhokoľvek súťažiaceho zo súťaže v prípade, ak by súťažiaci svojím konaním porušoval pravidlá súťaže alebo ak by bol z takéhoto konania dôvodne podozrivý.

3.5 Víťaz bude zverejnený na stránke Žužleme na Facebooku.

IV. Ceny a ostatné ustanovenia

4.1 Pokiaľ sa preukáže, že výherca nesplnil ktorúkoľvek z podmienok súťaže, výhra mu nebude priznaná. Výhry nie sú vymáhateľné a nevzniká na ne právny nárok.

4.2 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodu skrátiť, prerušiť alebo odvolať celú súťaž. Všetky zmeny pravidiel nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na stránke Žužleme na Facebooku. Zmena pravidiel súťaže nezakladá nárok súťažiaceho na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

4.3 Ceny nie je možné žiadnym spôsobom nahradiť.

4.4 Víťaz bude Organizátorom vyrozumený o výsledku žrebovania elektronickou poštou.

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže upravovať aj počas priebehu súťaže, ak to nie je v rozpore s právami súťažiacich.

5.2 Porušenie týchto pravidiel môže byť dôvodom vylúčenia súťažiaceho zo súťaže.

5.3 Okamihom, ako sa súťažiaci zapojí do súťaže, vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže.

5.4 Súťažiaci udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na účely organizovania súťaže, vrátane ich zverejnenia pri rešpektovaní zákona o ochrane osobných údajov.

5.5 Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

5.6 Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje, že Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

 Staršie príspevky Novšie príspevky


Zanechať komentár